Hakkında

Bugün Resmi Gazete’de (10.03.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMALARI
–– Büyük Durum Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK No: 132)
–– Olağanüstü Halde Deprem Nedeniyle Yerleşim Yerini Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK: 133)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– TC Ziraat Bankası A.Ş. Düşük Faizli Kredi Verilmesine İlişkin Kararlar Kapsamında Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21/2/2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarım Kredi Kooperatifleri Kararı (Karar No: 6920)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No:6921)
–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6922)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6923)
DÜZENLEMELER
–– Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Taşıt ve Teçhizatın Kiralanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)
–– Kıymetli Madenler Standartları ve Rafinerilerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) (No: 2023/2)
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Duyuru (Tebliğ No: 2008-32/34) (No: 2023-32/68)
–– Gümrük Genel Beyannamesi’nde (Tarife-Sınıflama Kararlarında) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) (Seri No: 37)
KURUL KARARI
–– Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2023 tarihli ve 11698 sayılı Kararı
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 tarihli ve 2018/35713 başvuru numaralı kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

habererdek.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu